poniedziałek, 12 kwietnia 2021

 

        Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu. Miłość nigdy nie ustaje (1 Kor 13,4 - 8).

       Korynt, greckie miasto portowe, był w czasach apostolskich symbolem zepsucia i demoralizacji. Domy publiczne, panosząca się wszędzie prostytucja  to charakterystyczny element pejzażu miasta. Po dwóch tysiącach lat, mieszkając na drugim krańcu Europy, mówimy o prostytutkach - córy Koryntu. W używanej wówczas grece uprawianie prostytucji określano czasownikiem, który możemy oddać po polsku jako koryntować. I oto św. Paweł do takich właśnie ludzi pisze swój Hymn o miłości, która nie dopuszcza się bezwstydu, nigdy się nie kończy… Co się stało? Uwierzyli w Zmartwychwstałego, który zwyciężył wszelki grzech, a na życie rzucił światło przez Ewangelię (por. 2 Tm 1,10).

czwartek, 1 kwietnia 2021

 

      A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena (J19,25).

 

       W tych dniach często kontempluję scenę z Golgoty i uderza mnie pewien szczegół. Na większości obrazów obecni przy krzyżu Jezusa jego przyjaciele i bliscy, inaczej niż to opisał św. Jan, klęczą. Stoi tylko Maryja. Niezrównany abp Fulton Sheen wyjaśnił to następująco: Matka Jezusa stała, aby móc nam służyć. Stała po to, aby być naszą orędowniczką, naszą matką. Maryja nie zatrzymała się na bólu Syna, bo wiedziała, że to nie koniec, ale dopiero początek Jego dzieła. Umieranie Syna nie rzuciło Jej na kolana w geście rozpaczy. Ta, która usłyszała wówczas, że jest matką Jana, a w nim matką Kościoła, kolejny raz mówi Bogu „fiat: Możesz na mnie, Boże, liczyć. Możesz na mnie liczyć, człowieku.  

środa, 31 marca 2021

 

(…) arcykapłani i faryzeusze zwołali Wysoką Radę i rzekli: Cóż my robimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? (J 11,47)

 

To znakomite pytanie, bo wobec tego, co uczynił Pan Jezus, nie można przejść obojętnie. Jednak dobrze postawione pytanie to nie wszystko. Faryzeusze mądrze zapytali, ale ich reakcją było zamordowanie Chrystusa... Cóż więc zrobię wobec tego, co uczynił Pan Jezus w Wieczerniku, gdy powiedział, a by

spożywać Jego Ciało? Jaka będzie moja reakcja na Jezusową zachętę do wybaczenia posuniętego aż do miłości nieprzyjaciół? W jaki sposób odpowiem na zaproszenie, aby przyjść do Niego ze swoim utrudzeniem i w Nim szukać pomocy

 

poniedziałek, 1 marca 2021

 

[Jezus] zapytał ich: "O czym to rozprawialiście w drodze?" Lecz oni milczeli (Mk 9,33 – 34).

     Zaczęliśmy kolejny Wielki Post. Czy rzeczywiście… ? Przecież uczestniczyliśmy już w wielu Drogach Krzyżowych, Gorzkich Żalach, rekolekcjach…, no i tak w ogóle, to jesteśmy blisko Pana Jezusa. Po co nam więc kolejny raz to samo? Ewangelia w wielu miejscach (zobaczmy tylko 9 rozdział św. Marka) pokazuje Apostołów, przecież towarzyszących Chrystusowi bez przerwy, jak muszą się ciągle uczyć, nawracać, zmieniać. Jezus tłumaczy im więc, że jest taki rodzaj złych duchów, które można wyrzucić tylko postem i modlitwą. Zawstydza, gdy sprzeczają się, kto z nich jest największy. Nakazuje, aby nikogo nie wykluczali z grona wyznawców. Taka jest właśnie logika relacji mistrz – uczeń. Tym bardziej gdy chodzi o tego Mistrza, On ma zawsze coś do powiedzenia.

niedziela, 21 lutego 2021

 

Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem (…). Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie… (1 Kor 15,1-2)

  (…) jeżeli ją zachowacie… Przed stu laty, o świcie 21 lutego 1916 r. Niemcy uderzyli na umocnienia aliantów pod miastem Verdun. Atak artyleryjski trwał blisko dziewięć godzin. Piekło Verdun w ciągu 10 miesięcy pochłoneło 700 tys. zabitych. Ludzkość jest szalona. Musi być szalona, aby robić coś takiego. Piekło temu nie dorówna – zanotował ktoś w dzienniku. Obie strony na skrawku frontu (szerokim na 10, długim na 15–30 km) wystrzeliły 40 milionów pocisków. Po latach szczątki żołnierzy obu  armii złożono we kostnicy, znajdują się w monumentalnym ossuarium Douaumont (budynek długi na 130 m. z wieżą wysoką na ponad 40 m.). 

środa, 17 lutego 2021

 

… Jezus (…) przebywał w Duchu [Świętym] na pustyni czterdzieści dni (…). Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód (Łk 4,1 -2).

        Pan Jezus przygotowuje się przez 40 dni do podjęcia swojego życiowego zadania. Będzie przez 3 lata głosił Dobrą Nowinę, uzdrawiał, uwalniał od złych duchów, czynił cuda. Jest przed Nim Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie. Jak się do tego przygotować, post nie wydaje się dobrym pomysłem. Przecież brak jedzenia, podejmowanie wyrzeczeń, umartwianie ciała osłabia. A jednak Ten, który nauczał, że nawet najgorszy rodzaj zła możemy pokonań postem i modlitwą, tak właśnie czyni. Normalnie pustynia wysysa z człowieka każdy gram siły, ale gdy udamy się na nią w Duchu Świętym, wówczas wrócimy mocniejsi. Oto Boża logika, a wielkopostna metanoja oznacza jej przyjęcie

niedziela, 31 stycznia 2021

 

      Zerwaliście więzy z Chrystusem; wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w Prawie, wypadliście z łask (Gal 5,4)

     Wyobraźmy sobie, że ktoś podarował nam olbrzymią sumę pieniędzy i zrobił to zupełnie bezinteresownie, za darmo. Tak właśnie uczynił Pan Bóg, a otrzymaną fortuną jest nasze zbawienie. Nieraz trudno nam wyobrazić, jak cenny jest jakiś dar, a wówczas potrzebujemy instrukcji, nakazów, aby go nie zniszczyć. Tak było w Starym Testamencie, gdzie Bóg Wychowawca tak właśnie postępował wobec ludzkości. Małemu dziecku nie objaśnia się procesów chemicznych, które zaszłyby po włożeniu palca do wrzątku, nie wygłasza się wykładu o kruchości kryształowego wazonu. Wystarcza proste – Nie wolno! Inne jest jednak zachowanie dorosłego człowieka – on już rozumie i docenia. Inne jest też postępowanie dojrzałego w wierze chrześcijanina, który pojął, jak cenna jest Krew, przez którą został odkupiony, jak wielka jest Miłość, którą go Jezus umiłował. I dla niego uczynki są ważne, ale są one reakcją, odpowiedzią na to, co go spotkało. Działa tu prawo miłości i wdzięczności, nie zaś prawo formalne.